Så hittas lediga jobb som socionom via bemanningsföretag

Ett sätt att hitta lediga jobb som socionom är att anmäla sig till ett bemanningsföretag. Här förklaras hur det går till samt hur lediga jobb hittas, över hela Sverige, via dessa företag.

Anmäla sig till bemanningsföretag

Det finns flera bemanningsföretag som har inriktning mot vård och omsorg. Anmälan kan ske på lite olika sätt hos de olika företagen men generellt sker följande:

  • Intresseanmälan
    På hemsidan finns ett formulär där en intresseanmälan fylls i. Utöver personuppgifter kan exempelvis examensbevis och arbetsintyg bifogas.
  • Intervjuer & kontroller
    Om personen har den kompetens som bemanningsföretaget söker är nästa steg en arbetsintervju. De gör även bakgrundskontroller, tar kontakt med referenser och liknande. Detta på samma sätt som de flesta arbetsgivare gör inför en anställning.
  • Anställning
    Därefter kan ett anställningsavtal skrivas under. Det innebär att personen har rätt att jobba som socionom via detta bemanningsföretag.

Hitta lediga jobb som socionom

En person som är anmäld till ett bemanningsföretag kan nu få tillgång till lediga jobb på två olika sätt.

Via databasen

Alla jobb som bemanningsföretaget får in läggs upp i en databas som samtliga personer, som är anmälda till företaget, får tillgång till. En socionom kan därmed gå in och se lediga jobb över hela Sverige. Det är däremot inte fasta anställningar utan kortare vikariat och liknande. Om ett jobb ser intressant ut skickas en kort anmälan in varpå bemanningsföretaget kan höra av sig och påbörja processen.

Det kan handla om att arbeta som socionom ett par dagar i grannkommunen till att jobba flera månader över hundra mil bort. Oavsett så bistår bemanningsföretaget med allt inom resor och boende. Företaget strävar efter att det ska vara så enkelt som möjligt för deras anställda att kunna ta sig an de olika jobben och ordnar därför med allt det administrativa.

Direktkontakt

Ibland är det projekt som behöver tillsättas mycket snabbt. Det kan exempelvis innebära att ett vårdföretag behöver tillgång till en socionom inom ett par dagar. Annonsen kan visserligen läggas ut på bemanningsföretagets databas men personal kan även ringa upp den socionom som passar utifrån kompetens och önskemål om jobb.

Att anmäla sig till ett bemanningsföretag kan alltså vara ett enkelt sätt att hitta lediga jobb. Detta inte minst för personer som är beredd att bo på annan ort ett par veckor eller månader i sträck.