Återvinning Vanadis

Historik och Bakgrund – Återvinning av Vanadis vid Uddeholms AB

Uddeholms AB, en framstående aktör inom produktion av höglegerade verktygsstål, har en anrik historia som sträcker sig tillbaka till 1668. Som en del av Böhler-Uddeholm och Voestalpine-koncernen, har företaget utvecklat sig till en global jätte inom stålindustrin.

Med en produktion på omkring 130 000 ton stål årligen, är Uddeholms AB en vital kraft för ekonomin i Hagfors och Värmlands län. Återvinning av Vanadis är en viktig process i företagets strävan efter hållbarhet och effektiv användning av resurser.

 • Återvinningens Fördelar
  • Minskar miljöpåverkan genom att återanvända material
  • Optimerar kostnadseffektiviteten i produktionsprocessen
  • Förbättrar företagets hållbarhetsprofil
 • Vanadis som Material
  • Hög slitstyrka vilket är avgörande för verktygsstål
  • Återvinns för att bibehålla materialkvaliteten
  • Används i tillverkningen av bland annat skärverktyg och matriser
År Grundat Årlig Produktion Plats
1668 130 000 ton Hagfors, Värmland
Tillhörighet
Böhler-Uddeholm, Voestalpine-koncernen

Produktionsprocessen

Produktionen vid Hagfors Järnverk är hjärtat av Uddeholms verksamhet, där stålet genomgår noggranna processer för att uppnå dess unika egenskaper. Processen inleds med att skrot smälts i en ljusbågsugn, följt av en sekundär metallurgisk behandling för att eliminera orenheter. Slutligen tappas det renade stålet i formar, där metoder som stiggjutning och användandet av ädelgaser ökar renheten ytterligare.

Electro Slagg Omsmältnings-processen (ESR)

ESR-processen är en specialiserad metod som används för att producera stål med en extremt jämn mikrostruktur. Genom att först använda den konventionella smältprocessen och sedan omsmälta stålet i en vattenkyld gjutform, uppnås stål av högsta kvalitet. Variationer av processen inkluderar omsmältning i vakuum eller under skyddande ädelgaser.
Här finns en liknande artikel på samma tema: Återvinning Metall.

Pulvermetallurgiska Verktygstål

Pulvermetallurgi är en teknik som gör det möjligt att producera verktygsstål med hög legeringshalt och utan segringar. Genom att spraya smält stål med kvävgas under högt tryck skapas ett fint pulver som sedan komprimeras under högt tryck och temperatur (hetisostatisk pressning, HIP). Detta resulterar i ett material med utmärkt hårdhet, nötningsmotstånd och duktilitet.

GRANSHOT-metoden

GRANSHOT, en metod utvecklad av Uddeholm, innebär att stålet hälls för att skapa små droppar som sedan kyls i vatten för att bilda granuler. Dessa granuler är eftertraktade i gjuteriindustrin för att producera material med jämna metallurgiska strukturer. Uddeholms AB använder GRANSHOT för att tillgodose kundernas behov av högkvalitativa granuler.
Återvinning Vanadis erbjuder hållbara lösningar för materialåtervinning, främjar cirkulär ekonomi och skyddar miljön.

Applikationer av Verktygsstål

Verktygsstål från Uddeholms AB används i en mängd olika applikationer över hela industrisektorn. Dess speciella egenskaper, som hårdhet, slitstyrka, seghet och korrosionsresistans, gör det idealiskt för tillverkning av formar, knivar och pressverktyg. Dessa verktygsstål är oumbärliga inom bilindustrin, elektronikindustrin och konsumentindustrin.

Kallarbetsstål

Kallarbetsstål är utformade för att hantera de mekaniska påfrestningar som uppstår när arbetsmaterialet är kallt. De måste motstå förslitning, urflisning, och plastisk deformation för att förhindra haveri. Applikationer inkluderar stansning, djupdragning och kallsmide.

Varma Arbetsstål

Varma arbetsstål används vid situationer där arbetsmaterialet är hett, som vid bearbetning av smälta metaller. Stålen måste ha hög värmemotståndskraft och duktilitet samt stå emot termiska cykliska påfrestningar för att klara av de krävande förhållandena.
Läs även artikeln Vad Är Återvinning.

Återvinning och Miljöansvar

Återvinning av material är en viktig del av Uddeholms miljöansvar. Genom att återanvända skrot i tillverkningsprocessen minskar företaget avfallet och bidrar till en mer hållbar industri. Återvinning av Vanadis, en serie högpresterande verktygsstål, är ett exempel på hur Uddeholms AB kombinerar ekonomisk effektivitet med miljövänliga metoder.