Författare: <span>Mattias Jonsson</span>

Missförstånd kring återvinningsbara material Återvinning är en process som många tror är enkel och okomplicerad, men i verkligheten råder det stor förvirring kring vilka material som faktiskt är återvinningsbara. Konsumenter…

nytt

Inledning till återvinningens betydelse Återvinning är en central process i strävan efter en mer hållbar och miljövänlig planet. Genom att återanvända material minskar vi behovet av ny råvara, vilket i…

nytt

Inledning till återvinningens värld Återvinning är en process där material från avfall samlas in och omvandlas till nya produkter. Detta minskar behovet av råmaterial, minimerar energiförbrukning, förhindrar föroreningar och minskar…

nytt

Hovgården – Centrum för Avfallshantering Hovgården är en vital del av Uppsala kommuns infrastruktur för avfallshantering. Belägen öster om Uppsala, på vägen mot Alunda, har denna anläggning genomgått en transformation…

nytt

Historisk Bakgrund till Stena Aluminium Stena Aluminium är ett välkänt namn i Älmhult och spelar en central roll i återvinningen av aluminiumskrot. Ursprungligen grundat som AB Gotthard Nilsson år 1906,…

nytt

Grundläggande om Metallåtervinning Metallåtervinning är en process som innebär att återvinna olika metallföremål, från förpackningar till byggmaterial och bilar, till nya produkter. År 2010 återvanns ungefär 400 miljoner ton metall…

nytt

Telge Återvinning – En Pionjär inom Hållbar Avfallshantering Telgekoncernen, ofta kallad Telge, är ett paraply av företag som spelar en central roll i Södertälje kommuns infrastruktur och tjänster. Bildad den…

nytt

Grundläggande om Återvinningssymboler Återvinningssymboler är en grundpelare i modern avfallshantering och återvinning. Dessa symboler, ofta i form av en triangel av pilar, tjänar som en snabbguide för att identifiera materialtypen…

nytt

Återvinning och Tredskodom – Kronofogdens Roll i Svensk Rätt En tredskodom är en juridisk term i svensk rätt som avser en dom som utfärdas när en part, trots att ha…

nytt

Historik och Bakgrund – Återvinning av Vanadis vid Uddeholms AB Uddeholms AB, en framstående aktör inom produktion av höglegerade verktygsstål, har en anrik historia som sträcker sig tillbaka till 1668.…

nytt