Metall Återvinning

Grundläggande om Metallåtervinning

Metallåtervinning är en process som innebär att återvinna olika metallföremål, från förpackningar till byggmaterial och bilar, till nya produkter. År 2010 återvanns ungefär 400 miljoner ton metall världen över.

Sedan dess har ett antal moderna och effektiva processer introducerats som gör det möjligt att återvinna metall på ett hållbart sätt från industrier, hushåll och samhället i allmänhet.

Processer för Metallåtervinning

 • Insamling
  • Separering av metallskrot från övrigt avfall
  • Sortering av olika metaller
 • Förbehandling
  • Rengöring av metallskrotet
  • Storleksreduktion för att underlätta smältning
 • Smältning
  • Smältning i specialdesignade ugnar
  • Separation av orenheter och legeringselement
 • Formning
  • Gjutning av metall till nya former
  • Valning till plåt eller andra profiler
 • Återanvändning
  • Produktion av nya metallprodukter
  • Återinförsel i produktionskedjan

Statistik över Metallåtervinning

År Återvunnen Metall (miljoner ton) Global Återvinningsgrad (%)
2010 400 70
2015 420 75
2020 450 80

Energibesparing genom Återvinning

Ungefär 40% av världens stålframställning baseras på återvunnet material. Beroende på vilken metall som återvinns kan mellan 75% och 95% av energin sparas jämfört med att utvinna samma mängd metall ur malm.

Sortering och Separationstekniker

Under återvinningsprocessen sorteras ofta alla metaller tillsammans. Därefter används flera olika metoder för att skilja olika metaller från varandra och sortera ut skräp. Magnetiska metaller kan sorteras ut med hjälp av magneter, medan ickemagnetiska metaller kan sorteras ut med hjälp av en virvelströmsseparator.

Återvinning av Aluminium

Aluminiumåtervinning är särskilt energieffektiv. Endast omkring 5% av energin som går åt för att utvinna aluminium ur bauxit krävs för att behandla samma mängd återvunnen aluminium. Trots detta går stora materialvärden förlorade varje år på grund av bristande aluminiumåtervinning, även i Sverige.
Metallåtervinning sparar energi och minskar utsläpp genom att återanvända värdefulla resurser istället för att utvinna nya råmaterial.

Kopparåtervinning och dess Värde

Koppar är den icke-ädelmetall som procentuellt sett återvinns mest i världen och är den tredje mest återvunna metallen sett till total volym. Vid återvinning av koppar sparas upp till 85% av energin jämfört med vid nyframställning, och den återvunna kopparen har nästan samma värde som nykoppar.

Processen för Kopparskrot

Kopparskrotet delas in i olika klasser efter kvalité och värde. Beroende på kvalitén kan kopparn antingen smältas ner och återanvändas direkt eller renas ytterligare genom processer som elektrolys.
Läs även artikeln Återvinning Glas.

Stålåtervinning – Magnetisk Separation och Energieffektivitet

Stål är en av de enklare metallerna att sortera ut tack vare dess magnetiska egenskaper. Vid återvinning sparas 75% av energin jämfört med att framställa stålet ur järnmalm. Trots detta förlorar Sverige stora värden på grund av förluster och nedgradering i återvinningsprocessen.

Metallåtervinning i Storbritannien

År 2005 återvanns ungefär 13 miljoner ton metall i Storbritannien, varav 60% gick till export. Detta gör landet till en av världens största exportörer av metallskrot.
Metallåtervinning sparar energi och minskar utsläpp genom att återanvända värdefulla resurser istället för att utvinna nya råmaterial.

Sveriges Bidrag till Metallåtervinning

I Sverige uppgår den totala återvunna mängden metall per år till cirka 33 000 ton. Denna mängd representerar Sveriges bidrag till den globala metallåtervinningen och speglar landets engagemang i hållbarhetsfrågor.
Liknande artikel Återvinning Älmhult.