Återvinning Älmhult

Historisk Bakgrund till Stena Aluminium

Stena Aluminium är ett välkänt namn i Älmhult och spelar en central roll i återvinningen av aluminiumskrot. Ursprungligen grundat som AB Gotthard Nilsson år 1906, har företaget en lång historia av att återvinna förbrukade varor.

År 1949 tog företaget steget in i aluminiumåtervinningen och har sedan dess varit en viktig aktör i branschen. Efter att Stena Metall förvärvade Gotthardskoncernen 1998, har Stena Aluminium fortsatt att utveckla sin verksamhet och bidra till en mer hållbar hantering av resurser.

Stena Aluminiums Bidrag till Miljön

 • Återvinning av aluminium
  • Minimerar avfall och sparar råmaterial
  • Förbättrar energieffektiviteten
  • Reducerar koldioxidutsläpp
 • Utbildning och samarbete
  • Arbetar tillsammans med lokala samhällen
  • Ökar medvetenheten om återvinningens fördelar
 • Innovation och utveckling
  • Införande av nya återvinningstekniker
  • Förbättring av återvinningsprocesser

Relevant Fakta Relaterat till Stena Aluminium

År Händelse
1906 Grundandet av AB Gotthard Nilsson
1949 Start av aluminiumåtervinning
1998 Förvärv av Gotthardskoncernen av Stena Metall

Produktionsökning och Miljöinvesteringar

Med ett tidigare produktionskapacitet på 50 000 ton per år, har Stena Aluminium genomgått betydande förändringar. Efter omfattande investeringar i ny reningsteknik, har företaget erhållit ett nytt miljötillstånd som tillåter en årlig produktion på upp till 90 000 ton. Dessa förändringar, som invigdes under 2012, har inte bara ökat kapaciteten utan även förbättrat den lokala miljön genom att möjliggöra användning av spillvärme från smältugnarna för att förse omkring 1200 villor med fjärrvärme i Älmhult.

Unik Leverans av Flytande Aluminium

Stena Aluminium skiljer sig från andra aktörer inom branschen genom sin unika förmåga att leverera flytande aluminium. Detta aluminium transporteras direkt till kunderna i speciella termosliknande tankar på lastbil. Denna metod erbjuder en betydande energibesparing för kunderna då de kan påbörja gjutningsprocessen direkt utan att behöva smälta om aluminiumet.
Läs mer om Gästrike Återvinning här.

Integration av Smältverk

I början av 1990-talet utökade Stena Aluminium sin kapacitet genom att integrera utrustning från nedlagda smältverk, inklusive det i Månsbo och senare från det danska smältverket i Kolding. Denna strategiska konsolidering av aluminiumproduktionen inom Stena Metall har centraliserat verksamheten till Älmhult, vilket har stärkt företagets position i Norden.
Återvinning Älmhult främjar hållbarhet genom effektiva återvinningslösningar och miljömedvetenhet i lokalsamhället.

Förbättringar för Lokalsamhället och Automatisering

Under 2016 fattades ett viktigt beslut att bygga in materialhanteringen för att minska påverkan på de kringboende. En yta på 4000 kvadratmeter kommer att täckas, vilket inte bara förbättrar miljön för Älmhults invånare utan även banar väg för framtida automatisering av processerna. Projektet förväntades vara färdigställt under 2017 och är ett exempel på företagets kontinuerliga strävan efter förbättring och innovation.
Vi har skrivit en liknande artikel om detta här Återvinning Symbol.

Sammanfattning och Framtidsutsikter

Stena Aluminium i Älmhult är en pionjär inom återvinning och hållbar produktion av aluminium. Genom historisk förankring, teknologiska investeringar, och ett starkt fokus på miljön, fortsätter företaget att leda vägen för en mer hållbar framtid. Med en ökad produktionskapacitet och ett engagemang för lokalsamhället, ser framtiden ljus ut för Stena Aluminium och dess bidrag till en grönare planet.
Återvinning Älmhult främjar hållbarhet genom effektiva återvinningslösningar och miljömedvetenhet i lokalsamhället.