Telge Återvinning

Telge Återvinning – En Pionjär inom Hållbar Avfallshantering

Telgekoncernen, ofta kallad Telge, är ett paraply av företag som spelar en central roll i Södertälje kommuns infrastruktur och tjänster. Bildad den 1 april 2004 genom en sammanslagning av flera kommunala tekniska och affärsdrivande bolag, strävar Telge efter att bidra till en hållbar och levande kommun.

Telge AB fungerar som moderbolag för koncernens helägda dotterbolag samt ett antal delägda bolag, vilket innefattar allt från bostäder och fastigheter till energiförsörjning och återvinning.

 • Telge Återvinning
  • Ansvarar för hantering och återvinning av avfall
  • Drift av återvinningscentraler och insamling av hushållsavfall
  • Fokus på att öka återanvändning och minska miljöpåverkan
 • Telge Energi
  • Levererar förnybar energi
  • Arbetar för att minska kommunens koldioxidavtryck
 • Telge Bostäder
  • Förvaltar och utvecklar bostadsfastigheter
  • Erjuder trygga och attraktiva boendemiljöer
År Händelse
2004 Bildandet av Telgekoncernen
Nuvarande Drift av återvinningscentraler och insamling av hushållsavfall

Dotterbolagen inom Telgekoncernen

I koncernens breda spektrum av dotterbolag återfinns Telge Bostäder, Telge Fastigheter, Telge Hovsjö, och inte minst Telge Återvinning. Andra viktiga delar av koncernen inkluderar Telge Nät, Telge Inköp, Södertälje Hamn, och det interaktiva vetenskapscentret Tom Tits Experiment. Dessa bolag samverkar för att skapa en hållbar och välfungerande kommunal service.

Ägarförändringar inom Telgekoncernen

Telgekoncernen har genom åren genomgått flera ägarförändringar. Telge Kraft såldes 2016 till den norska energiaktören Å Energi och bytte då namn till Entelios. Ännu mer aktuellt är försäljningen av Telge Energi AB som ägde rum 2023, där Fortum tog över rodret. Dessa förändringar speglar Telges dynamiska natur och dess anpassning till marknadens förändringar.

Delägda bolag inom Telgekoncernen

Utöver de helägda dotterbolagen har Telgekoncernen även investerat i en rad delägda bolag. Dessa inkluderar Manpower Telge Jobbstart, Telge Tillväxt, Arenabolaget AB, Glasberga AB, SYVAB (Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag), och Söderenergi. Genom dessa samarbeten breddar Telge sin påverkan och stärker sin position inom olika sektorer.

Fokus på Telge Återvinning

Telge Återvinning är en av de mest framträdande aktörerna inom Telgekoncernen, med ett starkt fokus på hållbarhet och miljö. Som en ledande kraft inom avfallshantering och återvinning arbetar bolaget med att omvandla avfall till resurser, vilket minskar miljöpåverkan och främjar en cirkulär ekonomi. Genom innovativa lösningar och effektiva processer bidrar Telge Återvinning till att Södertälje kommun når sina miljömål.

Återvinningens Roll i Samhället

Att återvinna material är inte bara bra för miljön, det är även ekonomiskt fördelaktigt. Genom att återanvända råmaterial minskar behovet av nyproduktion, vilket i sin tur sparar energi och minskar utsläppen av växthusgaser. Telge Återvinning spelar en viktig roll i denna process genom att erbjuda invånarna i Södertälje kommun tjänster som insamling, sortering och behandling av återvinningsbart material.
Läs även artikeln Malmens Återvinning.

Utbildning och Medvetenhet

En viktig del av Telge Återvinnings arbete är att öka medvetenheten om återvinning och dess fördelar. Genom utbildningsprogram och samarbete med skolor och andra organisationer strävar bolaget efter att informera allmänheten om hur man sorterar avfall korrekt och varför det är viktigt för miljön. Denna typ av kunskapsspridning är avgörande för att säkerställa att avfall hanteras på rätt sätt och att återvinningsgraden fortsätter att öka.
Telge Återvinning bidrar till en hållbar framtid genom effektiv återvinning och hantering av Södertäljes avfall.

Utmaningar och Framtidsutsikter

Som med alla verksamheter som hanterar avfall och återvinning, står Telge Återvinning inför en rad utmaningar. Dessa inkluderar att hålla jämna steg med teknologiska framsteg, hantera förändrade avfallsströmmar och uppfylla allt strängare miljölagstiftning. Trots dessa utmaningar ser framtiden ljus ut för Telge Återvinning, då efterfrågan på hållbara lösningar inom avfallshantering bara växer.

Sammanfattning

Telgekoncernen, med Telge Återvinning i spetsen, är en vital del av Södertälje kommuns strävan efter en hållbar framtid. Genom att erbjuda tjänster som stödjer återvinning och hållbar avfallshantering, bidrar Telge inte bara till en renare miljö utan också till en mer resurseffektiv kommun. Med en ständig utveckling och anpassning till nya förhållanden fortsätter Telge Återvinning att vara en förebild inom branschen.
Liknande artikel Återvinning Tomelilla.