Hur man skriver ett pressmeddelande

De flesta journalister känner till den grundläggande strukturen för ett pressmeddelande. De fem W:na – de fem viktigaste uppgifterna i nyhetsartikeln – bör ingå i pressmeddelandet på ett koncist och lättläst sätt. Ett pressmeddelande bör till exempel innehålla en kort beskrivning av ett företags produkter och tjänster.

Få mer information om pressmeddelande på den här webbplatsen.

Det bör också innehålla en länk till en plattform för sociala medier och kontaktuppgifter. Nedan finns några tips för att skapa ett effektivt pressmeddelande.

För att pitcha ett pressmeddelande till media skapar du en lista över de publikationer och journalister som du vill rikta dig till. Listan bör innehålla facktidningar, lokalpress och radio/TV-stationer. Du bör inkludera namn och yrkestitlar på dessa personer i ditt pressmeddelande. När du har en lista över dessa mediekontakter skickar du pressmeddelandet till dem och följer upp det med ett telefonsamtal. Följ upp med ett samtal för att bekräfta att journalisten plockade upp pressmeddelandet och att de är intresserade av ditt företag.

Gör ditt pressmeddelande lätt att förstå genom att identifiera målgruppen. Pressmeddelanden med en tråkig rubrik eller utan några nyheter alls kommer sannolikt att vara gapiga. Försök i stället att fokusera på en berättelse eller idé som kommer att få din målgrupps uppmärksamhet. Skriv sedan ett kort och slagkraftigt pressmeddelande som är relevant för det aktuella ämnet. Om du riktar dig till journalister på en viss marknad kan du skräddarsy pressmeddelandet till journalistens målgrupp genom att använda relevant statistik.

Tips för att skriva ett pressmeddelande

Målet med att skriva ett pressmeddelande är att få ditt företags nyheter uppmärksammade av media. På så sätt kan du generera backlinks och locka potentiella kunder. Här är några tips att tänka på:

Undvik våfflor och förklaringar. Håll texten i ditt pressmeddelande kortfattad och kortfattad. Börja med den viktigaste informationen i det första stycket. Fortsätt sedan med att utveckla den viktigaste informationen i det andra stycket. Det tredje stycket bör innehålla ett citat eller en kort beskrivning av den sista informationen. Skriv om möjligt meningar som består av 25 eller färre ord. Detta gör att den verkar mer kortfattad och slagkraftig.

Skriv en rubrik som fångar uppmärksamheten. En bra rubrik engagerar läsaren och skapar förväntan på innehållet inuti. De flesta journalister ägnar några sekunder åt att läsa ett pressmeddelande innan de går vidare till nästa artikel. Se till att rubriken har en nyhetsvärderande vinkel som tilltalar journalister och läsare. Om din rubrik är bra kommer ditt pressmeddelande att locka journalisternas uppmärksamhet, som sedan vill skriva om historien. När du skriver ett pressmeddelande bör du tänka på dessa tips: