Återvinning Hedemora

Återvinning i Hedemora – En Guide till Miljömedvetenhet

Återvinningsstationer, även kända som ÅVS, återvinningsgårdar eller miljöstationer, är en vital del av Sveriges infrastruktur för återvinning. Under mitten av 1990-talet skedde en omfattande utbyggnad av dessa faciliteter i takt med att producentansvaret för förpackningar introducerades.

Idag finns det cirka 5 000 stationer över hela landet, vilket innebär ett genomsnittligt upptagningsområde för cirka 2 000 personer.Ansvaret för återvinningen regleras i förordningen (2014:1073) om producentansvar för förpackningar, och organisationen bakom detta är Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI).

 • Återvinningsstationer:
  • Omkring 5 000 stationer i Sverige
  • Genomsnittligt upptagningsområde för 2 000 personer per station
 • Producentansvaret:
  • Introducerades under 1990-talet
  • Regleras av förordningen (2014:1073)
 • Organisation:
  • Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamlingen
År Antal ÅVS i Sverige Genomsnittligt upptagningsområde
1990-talet Okänt Okänt
Nutid Ca 5 000 Ca 2 000 personer

Övergång av Ansvar

Den 1 januari 2024 står Sverige inför en betydande förändring då kommunerna kommer att överta insamlingsansvaret från FTI. Detta innebär att kommunerna kommer att ha en större roll i hanteringen av återvinningsstationer och insamling av återvinningsbart material.

Sortering vid Återvinningsstationer

Återvinningsstationer är utrustade med kärl och containrar för olika typer av avfall, där FTI ansvarar för insamlingen av glas, metall, kartong, plast och papper. Det är viktigt att endast förpackningar lämnas i dessa kärl. Övriga produkter, även om de är gjorda av samma material, ska hanteras vid en återvinningscentral. Ett exempel på detta är värmeljuskoppar, som inte längre räknas som metallförpackningar och måste återvinnas enligt särskilda bestämmelser.

Varför Kuvert Inte Återvinns

Trots att kuvert är gjorda av papper, ska de inte lämnas till återvinning på grund av klistret som kan orsaka problem i återvinningsprocessen. Istället bör kuvert sorteras som hushållsavfall eller brännbart avfall.

Elektronikavfall och Farligt Avfall

Elektronikavfall och annat farligt avfall hanteras inte vid återvinningsstationer. Dessa typer av avfall kräver särskild hantering och ska föras till en återvinningscentral för korrekt behandling och återvinning.
Återvinning Hedemora arbetar för en grönare framtid genom effektiv återanvändning och hantering av lokala avfallsmaterial.

Sopspioner och Sopstationsvärdar

Under 2000-talet fanns det personer kända som sopspioner eller soppoliser som arbetade för att upprätthålla ordningen kring återvinningsstationerna. Dessa individer var ofta pensionerade poliser som arbetade på provision åt FTI. Deras arbete innebar att fotografera och rapportera personer som lämnade avfall på fel sätt, vilket kunde leda till böter eller åtal.

Reaktioner och Förändringar

Efter kritik och en dom gällande brott mot personuppgiftslagen, ersattes sopspionerna med ett färre antal sopstationsvärdar. Trots att systemet med sopspioner avskaffades, menar Förpackningsinsamlingen att det ledde till en ökning av miljöbrott och nedskräpning, vilket visar på utmaningarna med att upprätthålla ordning vid återvinningsstationer.
Här finns en artikel på samma tema: Återvinning Symboler.

Bring System kontra Kerbside System

I Sverige tillämpas ett bring system där hushållen själva ansvarar för att ta med sitt återvinningsbart avfall till återvinningsstationerna. Detta står i kontrast till kerbside system, som är vanligt i andra länder, där avfallet samlas in direkt från hushållens bostäder.

Återvinning i Hedemora

I Hedemora, liksom i resten av Sverige, är det viktigt att invånarna är medvetna om och följer riktlinjerna för korrekt sortering och återvinning. Genom att följa dessa riktlinjer bidrar vi alla till en mer hållbar miljö och en effektivare återvinningsprocess.
Läs artikeln om ämnet Återvinning Papper här.