Malmens Återvinning

Malmens Flygplats – En Historisk Översikt och Nutida Verksamhet

Malmens flygplats är en plats med djupa historiska rötter. Redan under Carl XI:s tid började militär verksamhet att ta form på denna plats, vilket gör den till en av Sveriges äldsta militära övningsplatser.

Genom åren har förband som Östgöta fotfolk och Östgöta ryttare använt sig av Malmen för att förbereda sig för Sveriges försvar.

De bevarade träbyggnaderna och parkmiljön från 1800-talet vittnar om en rik historia och är unika för svenska förbandsområden.

 • Historiska Anor
  • En av Sveriges äldsta militära övningsplatser
  • Använd sedan tiden för Carl XI
 • Militär Betydelse
  • Övningplats för Östgöta fotfolk
  • Använd av Östgöta ryttare för försvarsförberedelser
 • Kulturhistoriskt Värde
  • Bevarade träbyggnader från 1800-talet
  • Unik parkmiljö som speglar svensk militärhistoria
Historisk Period Förband Betydelse
Carl XI:s tid Övningplats En av de äldsta i Sverige
1800-talet Östgöta fotfolk, Östgöta ryttare Förberedelse för Sveriges försvar
1800-talet Träbyggnader och parkmiljö Kulturhistoriskt värdefullt

Flygets Tidiga Dagars Pionjärer

Carl Cederström, en av Sveriges flygpionjärer, såg potentialen i Malmen redan 1911 när han uppvisningsflög här. Detta ledde till att en permanent militär flygbas etablerades två år senare för det då nybildade Arméflyget. Dessa tidiga dagar av flygverksamhet präglades av enkelhet och improvisation, med tält som hangarer och en liten träbyggnad som verkstad.

Sveriges Första Flyghaveri

Malmen blev olyckligtvis platsen för Sveriges första dödliga flyghaveri den 1 maj 1915. Löjtnant Carl Elis Silow omkom under en kontrollflygning av en Farman HF 20. Denna tragiska händelse markerade en av de många utmaningar som tidigt flyg stod inför.
Vi har skrivit en liknande artikel om detta här Återvinning Kartong.

Flygvapnets Utveckling

Från 1926, då Flygvapnet grundades, fram till 1974, var Malmen hem för Tredje flygkåren och senare Östgöta flygflottilj (F 3). Efter att ha varit en egen flottilj blev Malmen ett detachement till andra flygflottiljer, vilket visar på dess anpassningsförmåga och fortsatta betydelse inom det militära flyget.

Modernisering och Helikopterverksamhet

Under åren 2005 till 2007 genomgick Malmens flygplats stora förändringar för att kunna hantera de nya helikoptersystemen Helikopter 14 och Helikopter 15. En befintlig hangar byggdes om och en ny uppfördes för att möta de ökade behoven. Dessa förändringar understryker flygplatsens ständiga evolution och dess roll i att stödja moderna militära behov.
Malmens Återvinning bidrar till en grönare framtid genom effektiv återvinning av material och minskning av avfall.

Signalspaning och Radarspaning

Transport- och Specialflygdivisionen (TSFD) vid Skaraborgs flygflottilj (F 7) har sin signalspaningsenhet baserad på Malmen. Med avancerade flygplan som Gulfstream IV och S-100D Argus utför enheten uppdrag inom transport, Open Skies, radarspaning och ledning. Denna verksamhet är avgörande för Sveriges försvarsförmåga och internationella uppdrag.

Nutida Militär Verksamhet

Idag fortsätter Malmens flygplats att vara en central punkt för Sveriges militära flygverksamhet. Med en rad olika enheter och uppdrag som baseras här, är Malmen en vital del av landets försvarsstruktur och militära beredskap.

Statliga Museer och Kulturella Institutioner

Flygvapenmuseet, beläget vid Malmen, erbjuder en omfattande samling av flygplan och militär utrustning, samt ett rikt arkiv av dokumentation och fotografier. Besökare kan även uppleva en Jas 39 Gripen-simulator, vilket ger en inblick i den svenska stridsflygets kapacitet.

Lista över Sveriges Militära Flygplatser

Förutom Malmen finns det en rad andra militära flygplatser i Sverige, från Arboga till Visby. Varje flygplats spelar en unik roll i att stödja Sveriges försvar och säkerhet.
Liknande artikel Återvinning Tomelilla.

Civila Företag och Framtidsperspektiv

Civila företag har också hittat en plats på Malmen, vilket visar på flygplatsens mångsidighet och potential för framtida utveckling. Samverkan mellan militär och civil verksamhet kan leda till nya innovationer och stärka regionens ekonomi.