Återvinning Metall

Grundläggande om Metallåtervinning

Metallåtervinning är en kritisk process för att minska miljöpåverkan och bevara naturresurser. År 2010 återvanns ungefär 400 miljoner ton metall globalt, och sedan dess har tekniken förbättrats avsevärt.

Denna process är viktig för att återvinna allt från förpackningar till byggmaterial och bilar, vilket omvandlar avfall till nya användbara produkter.

Genom att återvinna metaller kan vi avsevärt minska behovet av att utvinna nya råvaror och spara energi.

Viktiga Steg i Metallåtervinningen

 • Insamling
  • Insamling av metallskrot från industriella och hushållskällor.
 • Sortering
  • Separering av metaller efter typ och kvalitet.
 • Förbehandling
  • Reningsprocesser för att förbereda metallerna för smältning.
 • Smältning
  • Smältning av metaller i stora ugnar vid höga temperaturer.
 • Rening
  • Avlägsnande av föroreningar för att säkerställa metallens kvalitet.
 • Formgivning
  • Formning av den renade metallen till användbara produkter eller halvfabrikat.

Fakta om Metallåtervinning

Metall Återvinningstakt Energibesparing Årlig global återvinning
Aluminium 70% 95% 20 miljoner ton
Stål 90% 60-74% 400 miljoner ton
Koppar 50% 85% 8 miljoner ton

Energibesparing genom Metallåtervinning

Stålframställning är särskilt beroende av återvunnet material, med cirka 40% av produktionen som använder återvunnet innehåll. Energiförbrukningen kan minskas med mellan 75% och 95% när man återvinner metaller jämfört med att utvinna samma mängd ur malm. Denna energibesparing är betydande och bidrar till en minskning av koldioxidutsläppen och andra miljöskadliga effekter av metallutvinning.

Sortering och Separation av Metaller

I början av återvinningsprocessen sorteras ofta alla metaller tillsammans. För att skilja olika metaller från varandra används flera metoder. Lätta material som plast och tyger kan separeras med hjälp av en turbin som suger luft. Magnetiska metaller som stål och järn sorteras med magneter, medan vätskor med olika densitet används för att skilja ämnen baserat på deras tyngd. Ickemagnetiska metaller som aluminium kan separeras med en virvelströmsseparator, som använder kraftiga roterande magneter för att skapa virvelströmmar.
Återvinning av metall sparar energi och minskar utsläpp genom att återanvända värdefulla resurser.

Aluminiumåtervinning – Enorma Energibesparingar

Aluminiumåtervinning är en av de mest energieffektiva formerna av återvinning. Det krävs endast cirka 5% av energin för att återvinna aluminium jämfört med nyutvinning från bauxit. Trots detta går stora värden förlorade varje år på grund av otillräcklig återvinning. I Sverige uppskattas det att aluminium till ett värde av nästan 2 miljarder kronor går förlorat årligen.
Liknande artikel Återvinning Av Plast.

Kopparåtervinning – Hög Återvinningsgrad och Värde

Koppar är den icke-ädelmetall som återvinns mest i procentuella termer och är den tredje mest återvunna metallen sett till volym. Detta beror på dess höga värde och att cirka 80% av all koppar som någonsin brutits fortfarande är i bruk. Dock leder det höga värdet till problem såsom stölder av koppar, vilket kan orsaka strömavbrott och andra störningar.

Återvinning av Koppar Sparar Energi

Vid återvinning av koppar sparas upp till 85% av energin jämfört med nyframställning. Återvunnen koppar behåller dessutom ungefär 95% av originalets värde. Kopparskrot klassificeras efter kvalitet och värde, och beroende på renheten kan det antingen smältas ner direkt eller renas ytterligare genom elektrolys.

Stålåtervinning – Effektiv Sortering och Energiförbrukning

Stål är en av de enklare metallerna att sortera tack vare dess magnetiska egenskaper. Men vid återvinning av konservburkar måste det tennbelagda stålet behandlas för att avlägsna tennlagret. Stålåtervinning kan spara upp till 75% av energin som krävs för att producera nytt stål från järnmalm. Trots detta går stora värden förlorade, i Sverige uppgår förlusten av stål till ett värde av 29 miljarder kronor årligen.
Läs även artikeln Vad Är Återvinning.

Metallåtervinning i Storbritannien

Under 2005 återvann Storbritannien cirka 13 miljoner ton metall. En stor del av det återvunna materialet exporterades, vilket gör landet till en av de största exportörerna av metallskrot. Detta visar på en global marknad för återvunna metaller och behovet av internationell handel för att hantera överskottet av återvunnet material.

Metallåtervinning i Sverige

I Sverige uppgår den totala återvunna mängden metall per år till cirka 33 000 ton. Denna siffra visar på en stark återvinningskultur, men det finns fortfarande utrymme för förbättringar för att öka återvinningen och minska förlusterna av värdefulla material.