Slyröjning – Olika tekniker

Slyröjning – Olika tekniker

Har du köpt in röjsågen för att göra slyröjning på den egna gården eller i den egna skogen? Lär dig olika slyröjningstekniken för att lättare få överblick över arbetet. I princip gäller detta oavsett om du har en enkel grästrimmer för att klippa större ytor eller om det är en röjsåg du håller händerna.

Grunden med halvcirkeln

Grunden vid slyröjning är att jobba med ”halvcirkeln”. Du låter röjsågen eller trimmern långsamt svaja från ena sidan av dig till den andra. På detta sätt röjer du gräs och sly framför dig i en halvcirkel. Detta är bastekniken som sedan kan appliceras på flera andra röjningstekniker. Självklart får man gå ifrån denna teknik när enstaka delar ska röjas så som nära buskar eller blommor.

Sly och högre gräs

Är det högre gräs eller sly kan röjningen behöva ske två gånger på samma yta. Då använder man samma teknik som beskrivs ovan men med ett tillägg. Först sker röjningen åt ena sidan (exempelvis från höger till vänster) då gräset klipps ner något. På ”hemvägen” klipps sedan det på kortare nivå. På detta sätt går det att röja längre gräs och sly som kan behöva bearbetas två gånger på grund av dess längd.

Genom att hålla sig till en rörelse, dvs alltid klippa först från höger och sedan från vänster, så kommer allt gräs att tydligt samlas upp på ena sidan.

Dela upp större yta

När slyröjning ska ske på en större yta kan det vara fördelaktigt att dela upp denna yta i mindre områden. Genom att skapa struktur blir det tydligare var man ska röja, hur mycket som är genomfört och vad nästa steg är.

Det går att jämföra med att dammsuga en stor gymnastiksal. Den som går ”huller om buller” kommer lägga ner betydligt mer tid än den som har strukturerat arbete. Här talar man ofta om kvadratmeterprincipen. Ytan fördelas upp på ett par kvadratmeter stora delar varpå slyröjningen därmed sker i dessa ”påhittade” rutor. Det kan finnas fördelar om det finns landmärken att förhålla sig till.

Var försiktig kring rabatter och buskar

När röjning ska ske nära buskar, rabatter eller liknande bör man använda trimmertråd. Det går även att använda trimmerskyddet för att tydligt hålla  avstånd mot det som inte får skadas.