Södergarn Återvinning

Historisk Bakgrund och Namnets Ursprung

Södergarn är en stadsdel med en rik historia som sträcker sig tillbaka till medeltiden. Namnet Södergarn har genomgått flera förändringar genom åren, där det tidigaste dokumenterade namnet är ”søthagarna” från år 1381.

Det är troligt att områdets läge och lutning mot söder, vilket gynnat odling, har påverkat den nuvarande benämningen.

I fornsvenskan betyder ”søth” får och ”garn” holme, vilket antyder att området kan ha använts som betesmark för får. Landhöjningen har haft en stor inverkan på områdets geografi, vilket förklarar varför Södergarn en gång var en holme skild från Lidingös fastland.

Södergarn Återvinning – En Historisk Översikt

 • Medeltiden
  • Första dokumenterade namnet ”søthagarna” från 1381
  • Området troligen använd för odling tack vare sitt söderläge
 • Fornsvenska Namnet
  • ”Søth” betyder får och ”garn” betyder holme
  • Antyder historisk användning som betesmark för får
 • Geografisk Utveckling
  • Landhöjning förändrade områdets geografiska karaktär
  • Södergarn var ursprungligen en holme
År Namn Betydelse Geografisk Notering
1381 søthagarna Eventuellt ”Söderholmar” Området var en holme
Medeltiden Södergarn ”Söder” + ”garn” (holme) Använd som betesmark
Nutid Södergarn Stadsdel i Lidingö Fastland efter landhöjning

Från Torp till Konferensgård

Södergarns gård har sina rötter som ett torp från 1300-talet och har sedan dess haft många ägare. Den första kända fastighetsägaren var Bo Jonsson (Grip), som förvärvade gården år 1381. Under de kommande århundradena kom hela Lidingö, inklusive Södergarn, att tillhöra släkten Banér. Dessa ägarbyten har spelat en viktig roll i Södergarns utveckling och historia.

Tidiga Arrendatorer och Jordbruk

Under 1500-talet och framåt hade Södergarn olika arrendatorer som förvaltade jordbruket och marken. Jordeböcker och kartor från tiden ger en inblick i hur livet och arbetet på Södergarn gestaltade sig. Arrendatorerna hade ansvar för att upprätthålla och utveckla jordbruksmarken, vilket inte alltid var en lätt uppgift.
Här finns en artikel på samma tema: Återvinning Ystad.

Jan Betulin – En Mångsysslare på Södergarn

Jan Betulin, som arrenderade Södergarn på 1750-talet, var en viktig figur i områdets historia. Han var känd för sitt arbete med att röja skog och anlägga åkrar, samt för att driva en krog på Fjäderholmarna. Hans insatser på Södergarn har bevarats genom en minnessten rest av lantmätaren Adolph Modéer.

Sommarnöjen för Stockholmare

Från slutet av 1700-talet och framåt blev Södergarn en populär plats för stockholmare att tillbringa somrarna på. Fastigheten fungerade som ett sommarnöje och ägdes av olika personer, bland annat fabrikörer och jurister. Familjen Bredberg tillförde en särskild glans till Södergarn under sina tjugo år på gården.

Utvecklingen av Södergarns Gård

Under årens lopp har Södergarns gård utvecklats och anpassats efter tidens krav och behov. Från att ha varit en jordbruksfastighet till att bli en plats för rekreation och konferenser, har Södergarn transformerats för att möta de nya funktionerna.

Handelsbankens Konferens- och Kursgård

Idag är Södergarn känt för att vara platsen för Handelsbankens konferens- och kursgård. Detta moderna användningsområde kombinerar områdets historiska arv med nutida funktioner som möten och utbildningar.
Läs artikeln om ämnet Kvitten Återvinning här.

Rekreation och Natur

Förutom att vara en konferensanläggning är Södergarn också ett omtyckt rekreationsområde för allmänheten. Det stora öppna grönområdet erbjuder möjligheter till avkoppling och naturupplevelser för både lokalbefolkningen och besökare.

Återvinning och Miljömedvetenhet

I linje med moderna principer för hållbarhet och miljöskydd, är återvinning och miljömedvetenhet centrala aspekter i förvaltningen av Södergarn. Detta inkluderar ansvarsfull hantering av avfall och resurser, vilket är avgörande för att bevara områdets naturliga skönhet och historiska värde.

Slutsatser och Framtidsperspektiv

Södergarns rika historia och nuvarande status som konferensgård visar på en dynamisk utveckling genom århundradena. Med en stark förankring i sitt förflutna och en blick mot framtiden, fortsätter Södergarn att vara en viktig del av Lidingös kulturella och miljömässiga landskap.
Södergarn Återvinning bidrar till en hållbar framtid genom effektiv sortering och återanvändning av material.