Srv Återvinning

Historia och Utveckling av SRV Återvinning

SRV återvinning AB är ett framstående svenskt återvinningsföretag som har sin grund i Huddinge kommun. Detta kommunalägda företag har en rik historia som sträcker sig tillbaka till 1949 då det grundades under namnet Huddinge Renhållningsverk.

Från att ha startat med bara två sopbilar, har SRV växt till att bli en central aktör inom avfallshantering i Södertörnsregionen.

Under 1970-talet gick fler kommuner samman och bildade det som idag är SRV återvinning, med en tydlig inriktning mot återvinning och hållbarhet. Med en modern fordonspark bestående av 65 sopbilar, fortsätter företaget att ligga i framkant när det gäller att hantera regionens avfall på ett ansvarsfullt och effektivt sätt.

Viktiga Aspekter av SRV Återvinning

 • Hållbarhetsmål
  • Minimera avfallet som går till deponi
  • Öka andelen materialåtervinning
  • Förbättra sorteringstekniker
 • Innovativa lösningar
  • Utveckling av nya återvinningsmetoder
  • Investeringar i modern teknik
 • Utbildningsinitiativ
  • Informationskampanjer för allmänheten
  • Skolprogram för att öka medvetenheten om återvinning

SRV Återvinning i Siffror

År Grundat Antal Kommuner Antal Sopbilar Återvinningsstationer
1949 Flertalet i Södertörnsregionen 65 Data ej tillgänglig

SRV:s Ägarkommuner och Verksamhetsområde

SRV återvinning ägs gemensamt av Huddinge, Haninge, Nynäshamn, Botkyrka och Salem kommuner. Dessa kommuner på Södertörn samarbetar för att effektivisera avfallshanteringen och främja återvinning bland de 124 000 hushållen som företaget betjänar. Genom detta samarbete kan SRV erbjuda en enhetlig och miljövänlig avfallslösning för regionens invånare.

Återvinningscentralen vid Gladö Kvarn

Sofielunds återvinningsanläggning, belägen vid Gladö kvarn i Huddinge kommun, är en central del av SRV:s verksamhet. Här hanteras både hushålls- och industriavfall, och anläggningen är utrustad med en förbehandlingsanläggning för matavfall. Det matavfall som samlas in omvandlas till en slurry, vilken är en viktig komponent för produktionen av biogas och biogödsel. Anläggningen har kapacitet att ta emot upp till 50 000 ton matavfall per år, vilket bidrar till en hållbar kretsloppsekonomi.

Biogasproduktion – Framtidens Energi

I juni 2014 tog SRV ett stort steg mot framtiden genom att påbörja bygget av en biogasanläggning i anslutning till förbehandlingsanläggningen. Denna satsning är en del av företagets mål att främja hållbar energiproduktion och att minska beroendet av fossila bränslen. Genom att omvandla matavfall till biogas, en förnybar energikälla, bidrar SRV till en minskad miljöpåverkan och en grönare framtid.
Liknande artikel Återvinning Alunda.

Personal och Kompetens

Med över 227 anställda är SRV återvinning en viktig arbetsgivare inom regionen. Företagets personal är högt kvalificerad inom områden som avfallshantering, återvinning och miljövård. SRV satsar kontinuerligt på utbildning och kompetensutveckling för sina medarbetare, för att säkerställa att de ligger i framkant inom branschen och kan hantera de utmaningar och möjligheter som uppstår.

Hållbarhetsmål och Miljöpåverkan

Hållbarhet är en integrerad del av SRV återvinnings affärsmodell. Företaget arbetar aktivt med att minska sin miljöpåverkan genom att optimera återvinning och avfallshantering. Genom att sätta upp konkreta hållbarhetsmål strävar SRV efter att inte bara uppfylla lagkrav, utan också att vara en förebild för miljövänliga affärspraktiker.

Framtiden för SRV Återvinning

SRV återvinning ser fram emot en framtid där återvinning och avfallshantering spelar en ännu större roll i samhället. Med innovation och teknologisk utveckling, tillsammans med ett starkt samhällsengagemang, fortsätter företaget att utforska nya sätt att förbättra sina tjänster och bidra till en hållbar utveckling.
SRV Återvinning, med sitt fokus på hållbarhet, erbjuder effektiva lösningar för återvinning och avfallshantering i Södertörnsregionen.

Samverkan med Invånarna

En viktig aspekt av SRV återvinnings framgång är dess samverkan med invånarna i ägarkommunerna. Genom att informera och engagera allmänheten i återvinningsprocessen, skapar SRV en större medvetenhet och förståelse för vikten av att minska avfall och återanvända resurser. Denna samverkan är avgörande för att uppnå en mer hållbar livsstil för alla.
Läs även artikeln Återvinning Stockholm.

Utmaningar och Möjligheter

Trots sina framgångar står SRV återvinning inför utmaningar såsom ökande avfallsmängder och behovet av att hitta nya återvinningsmetoder. Samtidigt öppnar detta upp för möjligheter att utveckla innovativa lösningar som kan bidra till en ännu mer effektiv och hållbar avfallshantering. SRV är väl rustat för att möta dessa utmaningar och utnyttja möjligheterna för att fortsätta leda vägen inom återvinning och hållbar utveckling.