Gästrike Återvinning

Grundläggande Om Gästrike Återvinnare

Gästrike Återvinnare är ett kommunalförbund som spelar en central roll i avfallshanteringen för invånarna i Gävleborgs län. Täckande fem kommuner – Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby – är det ansvarigt för att planera och driva en effektiv och hållbar avfallshantering för cirka 154 000 människor.

  • Verksamhetsområden
    • Insamling av hushållsavfall
    • Återvinning och behandling av avfall
    • Drift av återvinningscentraler
    • Utbildning och information om avfallshantering
Kommun Invånarantal Återvinningscentraler
Gävle ca 100 000 2
Hofors ca 7 000 1
Ockelbo ca 5 800 1
Sandviken ca 39 000 2
Älvkarleby ca 9 200 1

Politisk Styrning och Ledning

Som en politiskt styrd organisation, leds Gästrike Återvinnare av ett förbundsfullmäktige bestående av 20 ledamöter och ersättare, fördelade jämnt mellan de fem medlemskommunerna. Organisationens förbundsdirektör, för närvarande Thomas Nylund, är ansvarig för den dagliga driften och för att säkerställa att förbundets mål och riktlinjer efterföljs.

Övergripande Ansvar och Avfallsplan

Avfallshantering är en komplex process som kräver noggrann planering och uppföljning. Gästrike Återvinnare har det övergripande ansvaret för att upprätta och revidera en renhållningsordning samt lokala föreskrifter. Dessa bestämmelser är avgörande för att säkerställa en effektiv och miljöanpassad hantering av regionens avfall. Organisationen fastställer också en miljöstyrd sopavgift för att finansiera dessa tjänster.

Insamling och Transport av Avfall

Med cirka 30 fordon i sin flotta hanterar Gästrike Återvinnare insamlingen av olika typer av avfall, inklusive hushållssopor, grovsopor, latrin, förpackningar och tidningar. Dessa insatser kompletteras med upphandlade tjänster för ytterligare avfallsbehandling och transport, vilket bidrar till en mer omfattande och integrerad avfallshantering.
Här finns en artikel på samma tema: Vanadis Återvinning.

Återvinningscentraler och Miljöstationer

För att underlätta återvinning och korrekt bortskaffande av avfall driver Gästrike Återvinnare 13 återvinningscentraler inom medlemskommunerna. Dessa centraler tar emot sorterat avfall, inklusive farligt avfall. Dessutom finns en rullande miljöstation som besöker olika platser för att samla in farligt avfall, vilket gör det lättare för invånarna att bidra till en renare miljö.

Fordon och Faciliteter

Sörby Urfjäll i Gävle hittar man hjärtat av Gästrike Återvinnares operationer. Här finns kontor, verkstad, och andra nödvändiga faciliteter som fordonstvätt och uppställningsplats för fordon. Denna centrala plats möjliggör en effektiv administration och underhåll av de resurser som är nödvändiga för att förbundet ska kunna utföra sitt arbete.

Kundtjänst och Administration

Gästrike Återvinnare lägger stor vikt vid kundservice och administration. Med en dedikerad kundtjänst som sköter fakturering och svarar på frågor kring avfallshantering, strävar organisationen efter att vara tillgänglig och hjälpsam för alla fastighetsägare och invånare i regionen.
Läs artikeln om ämnet Återvinning Plast här.

Utbildning och Medvetenhet

För att främja en hållbar avfallshantering är utbildning och medvetenhet om återvinning och avfallshantering kritiska komponenter. Gästrike Återvinnare deltar aktivt i att informera allmänheten om vikten av att minska avfall och hur man sorterar och återvinner korrekt. Denna kunskapsspridning är avgörande för att uppnå långsiktiga miljömål.

Utmaningar och Framtidsutsikter

Hållbarhetsutmaningar som global uppvärmning och resursbrist gör Gästrike Återvinnares arbete än mer relevant. Förbundet står inför uppgiften att kontinuerligt förbättra sina processer och metoder för att möta dagens och morgondagens miljökrav. Med innovation och samarbete ser Gästrike Återvinnare fram emot att bidra till en mer hållbar framtid.
Gästrike Återvinning driver effektiv återvinning och avfallshantering för en hållbar framtid i Gästrikland.