Stena Återvinning

Historisk Bakgrund och Grundandet av Stena Metall

Stena Metall AB är ett namnkunnigt företag inom återvinningsindustrin, känt för sitt arbete med insamling och återvinning av metaller, inklusive aluminium. Företaget har sina rötter i Göteborg där det grundades år 1939 av Sten A.

Olsson.Initialt startade Stena Metall som ett handelsföretag, men under 1950-talet började de även organisera insamling och bearbetning av skrotmaterial.Dessa tidiga steg lade grunden för företagets framtida expansion och framgång inom återvinningssektorn.

Stena Återvinning – En Ledare inom Återvinningsindustrin

Stena Återvinning, en del av Stena Metallkoncernen, har utvecklats till att bli en ledande aktör inom återvinning. Med ett brett spektrum av tjänster och lösningar, bidrar de till en mer hållbar hantering av resurser och minskar miljöpåverkan genom innovativa återvinningsprocesser.

 • Insamling
  • Inhämtning av material från hushåll och företag
  • Specialiserade behållare och fordon för olika typer av avfall
 • Bearbetning
  • Sortering och förädling av insamlat material
  • Modern teknik för effektiv separation och rening
 • Återvinning
  • Återföring av råmaterial till produktionscykler
  • Minimering av avfall genom innovativa lösningar
År Händelse
1939 Grundandet av Stena Metall av Sten A. Olsson i Göteborg
1950-talet Start av insamling och bearbetning av skrotmaterial
Nutid Stena Återvinning är en ledande aktör inom återvinningsindustrin

Expansion och Förvärv

Under 1970-talet tog Stena Metall stora kliv framåt genom att förvärva Stålgrossist år 1977, och fortsatte sin tillväxt genom att köpa upp PLM Återvinning i Ystad år 1980, vilket då var Sveriges näst största återvinningsföretag. År 1983 skedde en viktig organisatorisk förändring då Stena Metall skildes från Stena AB och bildade ett eget bolag, Stena Metall AB. Under de kommande åren fortsatte företaget att expandera genom förvärv, inklusive köpet av AB Bilfragmentering i Halmstad 1989 och Gotthard Nilssonkoncernen 1999.

Stena Recycling AB och dess Verksamheter

Stena Recycling AB, en del av Stena Metallkoncernen, spelar en central roll i hanteringen av återvinningsbara material. Företaget specialiserar sig på insamling och bearbetning av ett brett spektrum av material som plast, papper, elektronikskrot, samt farligt avfall och kemikalier. Med över 173 anläggningar i fem länder, är Stena Recycling en av de mest framträdande aktörerna på den internationella återvinningsmarknaden.

Återvinning och Miljöansvar

Stena Återvinning tar sitt miljöansvar på allvar och arbetar kontinuerligt med att förbättra sina processer för att minimera miljöpåverkan. Genom innovativa lösningar och effektiva återvinningsprocesser bidrar företaget till att bevara naturresurser och minska koldioxidutsläppen. Stena Metall strävar efter att vara en förebild inom hållbar utveckling och har som mål att skapa en cirkulär ekonomi där material återanvänds och återvinns i så hög grad som möjligt.
Läs även artikeln Återvinning Glas.

Teknologisk Utveckling och Innovation

För att bibehålla sin position som ledare inom återvinning, investerar Stena Metall kraftigt i teknologisk utveckling och innovation. Företaget använder sig av avancerade tekniker för att sortera och bearbeta återvinningsmaterial på ett effektivt och miljövänligt sätt. Genom att ständigt utforska nya möjligheter och förbättra sina metoder, kan Stena Återvinning erbjuda högkvalitativa råmaterial tillbaka till industrin, vilket minskar behovet av nyutvinning av resurser.
Här finns en liknande artikel på samma tema: Metall Återvinning.

Utbildning och Medvetenhet

Stena Återvinning arbetar inte bara praktiskt med återvinning utan lägger också stor vikt vid utbildning och att höja medvetenheten om återvinningsfrågor bland allmänheten och inom näringslivet. Genom att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet hoppas företaget att inspirera till en mer hållbar konsumtion och produktion. Utbildningsinsatserna omfattar allt från skolprogram till företagsseminarier, där målet är att öka förståelsen för återvinningsprocessens betydelse.
Stena Återvinning är ledande inom återvinning och bidrar till en hållbar framtid genom effektiv resurshantering.

Samhällsengagemang och Partnerskap

Samhällsengagemang och partnerskap är andra viktiga aspekter av Stena Metalls verksamhet. Genom att samarbeta med kommuner, företag och andra organisationer, arbetar Stena Återvinning för att skapa hållbara lösningar för avfallshantering och resursåtervinning. Dessa partnerskap bidrar till att skapa en starkare och mer sammanhållen återvinningssektor som kan hantera framtidens utmaningar.

Global Närvaro och Framtidsperspektiv

Med en global närvaro och anläggningar i flera länder, är Stena Återvinning väl positionerat för att möta den växande globala efterfrågan på återvinningslösningar. Företaget ser ljust på framtiden och planerar att fortsätta växa genom ytterligare internationella expansioner och innovationer. Stena Metalls långsiktiga vision är att fortsätta leda vägen mot en mer hållbar framtid där återvinning spelar en central roll i det globala samhället.