Uppkopplade rökdetektorer

I en tid när allt fler produkter är uppkopplade mot varandra, förändras möjligheterna att bevaka sitt hem. Hemlarm blir allt mer populärt och många villaområden har en outtalad regel om att man skall använda hemlarm för att minimera inbrottsförekomsten på gatorna. Ytterligare en säkerhetsaspekt är brandlarm och rökdetektorer. Utbudet är stort och de många brandvarnare som finns, har olika teknik bakom sig. Optiska rökdetektorer är en av de vanligaste formerna av brandvarnare. De bränder som pyr under längre tid, är vanligast i bostäder. Denna sorts brand avger åtskillig rök och upptäcks effektivt med denna sorts detektorer. Joniska brandvarnare mäter kontinuerligt det elektriska motståndet i luften. På så vis kan dessa snabbt upptäcka intensiva och snabba bränder. Nackdelen är att de är sämre på tröga bränder. För ett fullgott skydd kan man därför vinna på att ha olika sorters brandvarnare.

Sammankopplade larm

Oavsett vad för teknik som ligger bakom detektionen av rök, finns nu sammankopplade rökdetektorer som förbättrar helheten väsentligt. Väljer man att komplettera ett befintligt säkerhetssystem med rökdetektor, har dessa en rad fördelar. Dels larmas larmtjänsten omedelbart om någonting inträffar. Vidare går varningar ut på telefon och mail. Naturligtvis avger rökdetektorerna också ett kraftigt ljud för att varna.

En av de ytterligare fördelarna är att varje rökdetektor är sammankopplad med de övriga. Effekten blir att det larmar i alla enheter om någon ger utslag. En mindre brandrisk i källaren påkallar därmed uppmärksamhet i hela fastigheten. För bostadshus är detta någonting som radikalt påskyndar arbetet med att begränsa och hantera skador. Verisure med flera säkerhetsföretag har mycket effektiva tjänster när det kommer till larm, säkerhet och förebyggande av fara. Genom att samla alla aspekter av säkerhet i en och samma tjänst får man enkel och effektiv hantering av allt som rör hemmet. En brandvarnare som tjuter kan varna den som befinner sig i bostaden. Om ingen är hemma finns dock risken att branden hinner eskalera för snabbt innan man påbörjar släckningsarbete. Den som har uppkopplad rökdetektor får snabbast tänkbara hantering av situationen och ökar drastiskt alla sina chanser att rädda bostad, ägodelar, minnen samt inte minst att undvika diverse skador.