Hitta assistansanordnare

Innan du anlitar en assistansanordnare finns en stor fördel att jämföra deras avtal mot varandra och göra sig en bild av vilka olika alternativ som finns. De tre vanligaste alternativen är att välja kommunal assistans, anlita ett privat företag eller gå med i ett kooperativ. Så här hittar du assistanssamordnare inom de olika alternativen.

Kommunala assistansanordnare

Kontakta den kommun du är skriven i och fråga efter en biståndshandläggare som jobbar inom funktionsstödsförvaltningen. Dessa kommer boka in ett möte med dig där en rad frågor ställs för att handläggaren ska kunna avgöra vilket behov av assistans du har.

Privata företag och kooperativ

I stort sett alla privata assistansanordnare samt kooperativ går att hitta på webbplatser om assistans. Önskas en lista på samordnare i en speciell stad eller i ett län bör funktionen på den webbsidan möta behovet. Många gånger finns en hel del information tillgänglig även innan man fått kontakt med någon på verksamheten. Bor du i en större stad kan det handla om över 100 assistansanordnare att välja på. Det är då en fördel att filtrera dessa utifrån olika faktorer för att därigenom lättare hitta vilka anordnare som passar dina kriterier. Det går exempelvis att filtrera efter hur många brukare de har samt hur stor möjlighet det finns att själv agera samordnare.

Övriga sökvägar

Att listas bland de som jobbar inom assistansförmedling är ofta gratis vilket gör att de allra flesta aktörer väljer att synas där. Därmed blir det också den mest kompletta vägen för att hitta assistansanordnare inom en viss ort. Andra vägar är annars Hitta.se, Eniro.se och att googla. Däremot ger dessa sökvägar inte samma kvalité som assistansförmedling. En hel del företag listas alltså som erbjuder personlig assistans, rehabilitering och friskvård. Men det är inte samma sak som att ha personlig assistans via en assistansanordnare. Sker en sökning på Google och det är ett kooperativ som önskas kan sökning ske med ”Brukarkooperativ + ort” eftersom det är detta ord som kooperativen använder.